Önskemål om kompletteringar

En ansökan måste vara komplett för att kunna bedömas. När det gäller Nykvarns avloppsreningsverk saknades uppgifter bland annat om bästa möjliga teknik och utsläpp av näringsämnen.