Undantag från krav på analys med metod som kräver kvicksilver

Det är möjligt att ge undantag från kravet på analys av kemisk syreförbrukning, CODCr enligt en dom från Miljödomstolen. Karlshamns kommun ville använda analyser av det totala organiska kolinnehållet (TOC) istället eftersom man använder kvicksilver vid analys av CODCr.