Frågor och svar om tillsynsavgifter

Naturvårdsverket får många frågor som handlar om tillsynsavgifter. Här svarar vi på de vanligaste frågorna.