Utveckling av tillsyn enligt miljöbalken

Miljöbalkstillsynen behöver ökad styrning, effektivare samverkan och kunna visa resultat. Det är några av de utgångspunkter som styr Naturvårdsverkets strategiska arbete med miljöbalkens systemfrågor.