Utvecklingsarbete för prövning enligt miljöbalken

Några av utgångspunkterna för Naturvårdsverkets strategiska arbete med miljöbalkens systemfrågor är tydligare domar, samlad prövning av miljöpåverkan från gruvor samt att utveckla tillämpningen av reglerna för omprövning och tidsbegränsning.