Hållbar utveckling med miljöbalken

Miljöbalkens syfte, uppbyggnad och koppling till andra lagar. Här finns länkar till författningar under miljöbalken. Miljöbalken smälter samman regler från sexton tidigare miljölagar.