Föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall

NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Titel Celex Gäller från Fulltext

NFS 2020:6 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall

Ersätter / upphäver

NFS 2017:2

Sidan senast uppdaterad: 1 augusti 2020