Föreskrifter om miljörapport

NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Titel Celex Gäller från Fulltext

NFS 2019:7 - Ändring

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport. [Används vid miljörapporteringen som ska göras senast den 31 mars 2021.]

NFS 2016:8 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Ersätter / upphäver

NFS 2006:9

32006R0166
32010L0075

Sidan senast uppdaterad: 26 november 2019