Föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse

NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Titel Celex Gäller från Fulltext

NFS 2016:6 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse

Ersätter / upphäver

SNFS 1990:14

SNFS 1994:7

01991L0271

Sidan senast uppdaterad: 3 oktober 2016