Upphävande av Naturvårdsverkets allmänna råd (2006:7) om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten

NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Innehåller Allmänna råd

Titel Celex Gäller från Fulltext

NFS 2016:4 - Allmänna råd

Upphävande av Naturvårdsverkets allmänna råd (2006:7) [till 2 och 26 kap. miljöbalken och 12-14 och 19 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd] om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten

Ersätter / upphäver

NFS 2006:7

Sidan senast uppdaterad: 14 juni 2016