Upphävande av föreskrifterna (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel

NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Titel Celex Gäller från Fulltext

NFS 2015:9 - Förordning

Förordning om upphävande av Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel

Ersätter / upphäver

SNFS 1997:2

Sidan senast uppdaterad: 30 oktober 2015