Upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:11) om övervakning av ytvatten

NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Titel Celex Gäller från Fulltext

NFS 2015:7 - Förordning

Förordning om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:11) om övervakning av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Ersätter / upphäver

NFS 2006:11

Sidan senast uppdaterad: 15 oktober 2015