Upphävande av allmänna råd NFS 2000:7 för tillståndsprövning enligt 14 § SNFS 1997:2 rörande användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Innehåller Allmänna råd

Titel Celex Gäller från Fulltext

NFS 2015:5 - Allmänna råd

Upphävande av Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2000:7 för tillståndsprövning enligt 14 § SNFS 1997:2 rörande användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

Ersätter / upphäver

NFS 2000:7

Sidan senast uppdaterad: 24 juni 2015