Förteckning över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken

NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Titel Celex Gäller från Fulltext

NFS 2021:1 - Ändring

Naturvårdsverkets förteckning (NFS 2014:29) över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken; komplettering och ändring av Naturvårdsverkets förteckning

NFS 2018:8 - Ändring

Naturvårdsverkets förteckning (NFS 2014:29) över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken; komplettering och ändring av Naturvårdsverkets förteckning

NFS 2017:1 - Ändring

Naturvårdsverkets förteckning (NFS 2014:29) över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken; komplettering och ändring av Naturvårdsverkets förteckning

NFS 2015:6 - Ändring

Naturvårdsverkets förteckning över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken; komplettering och ändring av verkets förteckning (NFS 2014:29)

NFS 2014:29 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets förteckning över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken

Ersätter / upphäver

NFS 2007:1

NFS 2008:7

NFS 2008:13

NFS 2009:8

NFS 2010:11

NFS 2011:1

NFS 2011:6

Sidan senast uppdaterad: 20 december 2014