Förordning om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2008:8) om badvatten

NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Titel Celex Gäller från Fulltext

NFS 2012:3 - Grundföreskrift

Förordning om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2008:8) om badvatten

Ersätter / upphäver

NFS 2008:8

Sidan senast uppdaterad: 19 mars 2013