Naturvårdsverkets föreskrifter om registrering av beslut [i Naturvårdsregistret] enligt 7 kap. miljöbalken

NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Titel Celex Gäller från Fulltext

NFS 2009:5 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken

Ersätter / upphäver

SNFS 1980:1

Sidan senast uppdaterad: 10 juni 2015