Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om åtgärdsprogram för ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Innehåller Allmänna råd

Titel Celex Gäller från Fulltext

Föreskriftsrätten flyttad

Expertansvaret för området är flyttat till Havs- och vattenmyndigheten.

NFS 2007:4 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om åtgärdsprogram för ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Sidan senast uppdaterad: 14 januari 2016