Förteckning över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken

NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Titel Celex Gäller från Fulltext

NFS 2011:6 - Ändring

Naturvårdsverkets förteckning över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken; komplettering och ändring av verkets förteckning (NFS 2007:1) efter regeringsbeslut av den 5 maj 2011

31992L0043

NFS 2011:1 - Ändring

Naturvårdsverkets förteckning över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken; ändring av verkets förteckning (NFS 2007:1) efter regeringsbeslut av den 21 oktober 2010

31992L0043
31979L0409

NFS 2010:11 - Ändring

Naturvårdsverkets förteckning över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken; komplettering av verkets förteckning (NFS 2007:1) efter regeringsbeslut av den 1 juli 2010

NFS 2009:8 - Ändring

Naturvårdsverkets förteckning över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken; komplettering och ändring av verkets förteckning (NFS 2007:1) efter regeringsbeslut av den 16 juli 2009

NFS 2008:13 - Ändring

Naturvårdsverkets förteckning över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken; komplettering och ändring av verkets förteckning (NFS 2007:1) efter regeringsbeslut av den 17 juli 2008

NFS 2008:7 - Ändring

Naturvårdsverkets förteckning över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken; komplettering av verkets förteckning (NFS 2007:1) efter regeringsbeslut av den 19 december 2007

NFS 2007:1 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets förteckning över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken

Ersätter / upphäver

NFS 2004:8

Sidan senast uppdaterad: 22 december 2014