Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Titel Celex Gäller från Fulltext

NFS 2016:7 - Ändring

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport. [Används vid miljörapporteringen som ska göras senast den 31 mars 2018.]

01991L0271

NFS 2013:12 - Ändring

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

32006R0166
32010L0075

NFS 2012:11 - Ändring

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

32006R0166
32010L0075

NFS 2010:16 - Ändring

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

NFS 2009:11 - Ändring

Naturvårdverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (NFS 2006:9) om miljörapport

NFS 2009:2 - Ändring

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter om miljörapport (2006:9). Upphör att gälla 2014-01-01.

32006R0166

NFS 2008:4 - Ändring

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter om miljörapport (2006:9)

NFS 2006:12 - Ändring

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport. Upphör att gälla 2014-01-01.

NFS 2006:9 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Ersätter / upphäver

NFS 2000:13

SNFS 1984:10

Sidan senast uppdaterad: 30 september 2016