Föreskrifter om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter

NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Titel Celex Gäller från Fulltext

NFS 2005:10 - Konsoliderad

Konsoliderad 2017-03-01 Naturvårdsverkets föreskrifter om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter

NFS 2016:11 - Ändring

Föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2005:10) om yrkesmässig insamling, förbehandling och återvinning av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter

32012L0019

NFS 2013:2 - Ändring

Föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2005:10) om yrkesmässig förbehandling och återvinning av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter

32002L0096
32003L0108

NFS 2010:14 - Ändring

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (2005:10) om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter

2002L0096

NFS 2005:10 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter

Ersätter / upphäver

NFS 2001:8

32002L0096
32003L0108

Sidan senast uppdaterad: 1 februari 2019