Föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall

NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Innehåller Allmänna råd

Titel Celex Gäller från Fulltext

NFS 2020:3 - Ändring

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2004:4) om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall

NFS 2004:4 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall

Ersätter / upphäver

NFS 2001:17

Sidan senast uppdaterad: 29 juni 2020