Föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall

NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Titel Celex Gäller från Fulltext

NFS 2004:10 - Konsoliderad

Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall (Konsoliderad t.o.m. NFS 2013:1)

NFS 2013:1 - Ändring

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall

32011L0097
32008R1102

NFS 2012:2 - Ändring

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall

32003D0033
31999L0031

NFS 2010:4 - Ändring

Föreskrift om ändring i Naturvårdsverketsföreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall

32003D0033
31999L0031

NFS 2005:9 - Ändring

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall

NFS 2004:10 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall

Ersätter / upphäver

NFS 2001:14

32003D0033
319993L0031
31999L0259

Sidan senast uppdaterad: 26 november 2012