Allmänna råd om vattenskyddsområden (till 7 kap. 21, 22 och 25 §§ miljöbalken)

NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Innehåller Allmänna råd

Titel Celex Gäller från Fulltext

Föreskriftsrätten flyttad

Expertansvaret för området är flyttat till Havs- och vattenmyndigheten.

NFS 2003:16 - Allmänna råd

Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (till 7 kap. 21, 22 och 25 §§ miljöbalken)

Sidan senast uppdaterad: 29 januari 2020