Statens naturvårdsverks föreskrifter om strandbadvatten

STATENS NATURVÅRDSVERKS FÖRFATTNINGSSAMLING

Innehåller Allmänna råd

Titel Celex Gäller från Fulltext

Upphävd alt. ersatt av

NFS 2008:8 - Badvatten

SNFS 1996:6 - Grundföreskrift

Statens naturvårdsverks föreskrifter om strandbadvatten

376L0160

Sidan senast uppdaterad: 20 juni 2013