Kungörelse med föreskrifter om utsläpp till luft från anläggningar för förbränning av kommunalt avfall med en nominell kapacitet mindre än 6 ton per timme och som beviljats tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) före den 1 januari 1994

STATENS NATURVÅRDSVERKS FÖRFATTNINGSSAMLING

Titel Celex Gäller från Fulltext

SNFS 1993:13 - Grundföreskrift

Kungörelse med föreskrifter om utsläpp till luft från anläggningar för förbränning av kommunalt avfall med en nominell kapacitet mindre än 6 ton per timme och som beviljats tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) före den 1 januari 1994

Sidan senast uppdaterad: 15 juli 2013