Statens naturvårdsverks kungörelse med föreskrifter om kyl- och värmepumpanläggningar innehållande CFC, övriga CFC, haloner, HCFC och HFC ("köldmediekungörelsen")

STATENS NATURVÅRDSVERKS FÖRFATTNINGSSAMLING

Titel Celex Gäller från Fulltext

SNFS 1992:16 - Konsoliderad

Statens naturvårdsverks kungörelse med föreskrifter om kyl- och värmepumpanläggningar innehållande CFC, övriga CFC, haloner, HCFC och HFC ("köldmediekungörelsen")

SNFS 1992:16 - Grundföreskrift

Statens naturvårdsverks kungörelse med föreskrifter om kyl- och värmepumpanläggningar innehållande CFC, övriga CFC, haloner, HCFC och HFC ("köldmediekungörelsen")

Sidan senast uppdaterad: 26 juni 2013