Föreskrifter om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse

STATENS NATURVÅRDSVERKS FÖRFATTNINGSSAMLING

Titel Celex Gäller från Fulltext

SNFS 1990:14 - Konsoliderad

Kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient - avloppsvatten. Konsoliderad

SNFS 1998:5 - Ändring

Statens naturvårdsverks föreskrifter om ändring i kungörelsen (SNFS 1990:14) med föreskrifter om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse

SNFS 1993:9 - Ändring

Kungörelse om ändring i kungörelsen (SNFS 1990:14) med föreskrifter om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse

SNFS 1991:9 - Ändring

Kungörelse om ändring i kungörelsen (SNFS 1990:14) med föreskrifter om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse

SNFS 1990:14 - Grundföreskrift

Kungörelse med föreskrifter om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse

Sidan senast uppdaterad: 26 november 2012