Invasiva främmande arter

Här finns information om EU:s förordning om invasiva främmande arter och hur den införlivas i svensk lagstiftning.