Beslut om jakt på rovdjur

Beslut om jakt på björn, varg, järv och lo beslutas vanligtvis av länsstyrelsen. Länsstyrelsernas beslut kan överklagas till domstol.