Beslut om skyddsjakt på vikare

Beslutad tilldelning av antalet vikare, inrapporterade fällda samt hur många provtagningar som ska göras och hur många provtagningar som rapporterats.