Beslut om skyddsjakt på knubbsäl

Beslutad tilldelning av antalet knubbsälar, inrapporterade fällda samt hur många provtagningar som ska göras och hur många provtagningar som rapporterats.