Beslut om jakt på säl

Här finns Naturvårdsverkets beslut om jakt på säl. Skyddsjakt kan beviljas för samtliga förekommande sälarter. För gråsäl kan även beslut om licensjakt fattas.