Beslut om jakt på varg

Skyddsjakt på varg beslutas av länsstyrelsen. Länsstyrelsernas beslut kan överklagas till domstol. Här är delegeringsbesluten och resultat av Naturvårdsverkets tidigare prövning av överklagade beslut.