Beslut om jakt på lodjur

Länsstyrelserna hanterar ansökningar om skyddsjakt på lodjur och beslutar om licensjakt på lodjur.