Myggbekämpning vid Nedre Dalälven 2020-2022

Naturvårdsverket har beslutat att medge bekämpning av larver av översvämningsmygg vid översvämningsvåtmarker vid Nedre Dalälven 2020-2022.

Sidan senast uppdaterad: 1 februari 2021Sidansvarig: Thomas Pettersson