Ansökan om tillstånd till myggbekämpning

Här finns information för den som tänker ansöka om tillstånd och dispens för att bekämpa översvämningsmygg med hjälp av biologiska bekämpningsmedel.

Sidan senast uppdaterad: 20 januari 2020Sidansvarig: Thomas Pettersson