Ansökan om tillstånd till myggbekämpning

Här finns information för den som tänker ansöka om tillstånd och dispens för att bekämpa översvämningsmygg med hjälp av biologiska bekämpningsmedel.

Sidan senast uppdaterad: 18 mars 2019Sidansvarig: Thomas Pettersson