Ansökan om tillstånd till myggbekämpning

Här finns information för den som tänker ansöka om tillstånd och dispens för att bekämpa översvämningsmygg med hjälp av biologiska bekämpningsmedel.

Sidan senast uppdaterad: 26 januari 2021Sidansvarig: Thomas Pettersson