Ansökan om auktorisation av anläggningar för fartygsåtervinning

Här finns information för den som vill ansöka om auktorisation av en svensk anläggning för att bedriva verksamhet med återvinning av fartyg som omfattas av EU-förordningen om fartygsåtervinning, 1257/2013/EU.