Annan lagstiftning inom Naturvårdsverkets område

Den svenska miljölagstiftningen finns huvudsakligen samlad i miljöbalken. Men det finns också andra lagar som berör miljöområdet, till exempel jaktlagen och lagen om handel med utsläppsrätter.

Sidan senast uppdaterad: 20 september 2016Sidansvarig: EvaLinda Sederholm