Medel för forskning om Vilt, Miljö och Samhälle

Naturvårdsverket utlyser forskningsmedel ur Viltvårdsfonden för projekt som ska utveckla vetenskapligt baserad kunskap till stöd för en hållbar förvaltning av vilt. Naturvårdsverket välkomnar ansökningar med naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig eller humanistisk inriktning.