Utlysning av forskningsmedel för våtmarkers ekosystemtjänster

Naturvårdsverket bjuder in enskilda forskare eller forskargrupper att söka medel för forskningsprojekt på upp till 5 miljoner kronor fördelat på upp till tre år (2020–2022). Målsättningen är att bevilja flera projekt inom området. Total budget på utlysningen är cirka 30 miljoner kronor. Sista ansökningsdag är 3 september 2019.