Utlysning av medel för ”Scenarier och modeller som beslutsstöd för att uppnå miljökvalitetsmålen kring biologisk mångfald”

Naturvårdsverket utlyser ett syntesarbete om scenarier och modeller som beslutsstöd för att uppnå miljökvalitetsmålen kring biologisk mångfald. Sista ansökningsdag är 15 augusti 2017.