Utlysning av forskningsmedel till synteser om hållbar konsumtion

Naturvårdsverket vill med denna utlysning finansiera syntesarbeten som sammanfattar och analyserar det befintliga kunskapsläge och kunskapsbehov inom delar av hållbar konsumtion. Sista ansökningsdag är 7 september 2020.