Utlysning av forskningsmedel om förorenade sediment

Med denna utlysning vill Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten stödja forskning som bidrar med förbättrad kunskap om förorenade sediment i sjöar och kustområden. Sista ansökningsdag är den 7 september 2020.