Utlysning av forskningsmedel för tillämpning av samhällsekonomiska analyser

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten vill med denna utlysning stödja forskning som stärker tillämpning av samhällsekonomiska analyser i miljöarbetet. Resultaten ska primärt stödja utredare på myndigheter som arbetar med styrmedelsutformning. Sista ansökningsdag är 7 september 2020.