Utlysning av forskningsmedel om kumulativa effekter

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten bjuder in forskare att söka medel för forskningsprojekt på upp till 5 miljoner kronor fördelat på upp till tre år (2020–2022). Total budget för utlysningen är cirka 30 miljoner kronor. Sista ansökningsdag är 3 september 2019.