Slutrapportera – Miljöforskningsanslaget

Senast vid projekttidens utgång ska du som fått forskningsmedel lämna en slutrapport. Tre månader senare lämnar du en ekonomisk redovisning över hur bidraget har använts.