Skriva ansökan, syntes

Instruktioner till sökande – Miljöforskningsanslaget - syntesarbete med information om vem som kan söka bidrag, hur du ska fylla i formulär och bilagor, samt hur finansierad forskning ska publiceras.