Utlysning av forskningsmedel till syntesanalyser om avloppsvatten och övergödning

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten vill med denna utlysning finansiera syntesarbeten som sammanfattar och analyserar befintligt kunskapsläge och kunskapsbehov inom områden avloppsvatten och övergödning. Sista ansökningsdag är 7 september 2021.