Utlysning av medel till forskningsprogram – Multifunktionalitet i landskapet* – vägar till omställning

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten vill med denna utlysning stödja ett forskningsprogram som studerar hur samverkan enligt ekosystemansatsen kan förverkligas på bred front i olika landskap*.